ngành ngân hàng

Các vị trí trong ngân hàng đầy thú vị

17064017155_f11e23a8e4_c Chuyên môn: Tốt nghiệp các trường đai học kinh tế. Vị trí giao dịch viên không quá kén chuyên ngành học. Trong ngân hàng có rất nhiều vị trí. Tuy nhiên các vị trí mà những bạn sinh viên mới ra trường hoặc các bạn ít kinh nghiệm có thể thi được thì giới hạn more »