không viết cv có được không

CV là gì? Tại sao phải viết CV? Không viết có được không?

cv-review-image-8morning Viết để cho nhà tuyển dụng có thể đọc lướt nhanh mà vẫn hiểu được các nội dung chính bạn viết là gì5 LỖI KHI VIẾT CV CV (Curriculum Vitae) là một bản tóm tắt sơ lược thông tin về trình độ học vấn, kỹ năng và kinh nghiệm. CV hiệu quả là CV nêu more »